Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:1293) om ränta på körkortslån för 2020

Publicerad den 23 december 2019

Utfärdad den 19 december 2019

1 §

Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1293

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.