Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:761Publicerad den 28 augusti 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 27 augusti 2020Regeringen föreskriver att det i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska införas en ny paragraf, 7 kap. 20 a §, av följande lydelse.7 kap.7 kap.20 a §20 a §Om det behövs av smittskyddsskäl får Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle besluta att endast den som inte har ett giltigt resultat på högskoleprovet har rätt att delta i provet.Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)