Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/2006

av den 23 maj 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (1), särskilt artikel 11.b, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 12 maj 2006 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den före detta irakiska regimen, deras närmaste familjemedlemmar och de enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner, på vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser tillämpas. Bilaga IV bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 innehåller namnen på vissa juridiska personer, organ och enheter som lagts till genom kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 (2). I syfte att sörja för en anpassning till den förteckning som upprättats av Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté bör dessa namn överföras till bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003.

(4)

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.   Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1450/2005 (EUT L 230, 7.9.2005, s. 7).

(2)  EUT L 180, 15.5.2004, s. 9.


BILAGA I

Följande juridiska personer, organ eller enheter skall strykas ur förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003:

1.

AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresser: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

2.

AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adress: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

3.

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adress: Irak.

4.

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresser: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Förenade arabemiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Förenade arabemiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Förenade arabemiraten; d) Villa i Harasiyah-området, Bagdad, Irak.

5.

AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adress: Ruggell, Liechtenstein.

6.

LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adress: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Schweiz. Övriga upplysningar: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Schweiz).

7.

MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Övriga upplysningar: Federal No: CH-660-0-469-982-0 (Schweiz).

8.

MONTANA MANAGEMENT, INC. Adress: Panama.


BILAGA II

Följande juridiska personer, organ eller enheter skall läggas till i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003:

1.

AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresser: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

2.

AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adress: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

3.

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adress: Irak.

4.

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresser: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Förenade arabemiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Förenade arabemiraten; c) Lootah Building, Airport Road, nära Aviation Club, Rashidya, Dubai, Förenade arabemiraten; d) Villa i Harasiyah-området, Bagdad, Irak.

5.

AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adress: Ruggell, Liechtenstein.

6.

LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adress: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Schweiz. Övriga upplysningar: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Schweiz).

7.

MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Övriga upplysningar: Federal No: CH-660-0-469-982-0 (Schweiz).

8.

MONTANA MANAGEMENT, INC. Adress: Panama

9.

TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Registrerat företagsnummer: 02150590 (Förenade kungariket). Registrerad företagsadress: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: Senast kända direktörer: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

10.

T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Registrerat företagsnummer: 02142819 (Förenade kungariket). Registrerad företagsadress: 53/64 Chancery Senast kända direktörer: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.