Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/13


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 643/2012

av den 16 juli 2012

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.

(2)

Den 11 juni 2012 strök den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 30 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1988 (2011) två personer från förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Den 27 juni 2012 lade kommittén till en person i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(4)

Den 28 juni 2012 lade kommittén vidare till ytterligare två personer och två enheter i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(5)

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna för vissa personer och enheter i bilaga I till den här förordningen ska läggas till i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

Artikel 2

Uppgifterna för personer i bilaga II till den här förordningen ska strykas från bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 1

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Född 1980. Födelseort: Aki, distriktet Zadran, provinsen Paktiya, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Miram Shah, norra Waziristan, federalt administrerade stamområden, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Assistent till Badruddin Haqqani med ansvar för kommunikation, b) samordnar också Haqqani-rebellrörelsen, utländska stridande och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 27.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani, en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagliga medier i Afghanistan.

Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska stridande och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdas mellan Miram Shah och Afghanistan.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titel: Haji. Född: 1964. Födelseort: a) Mirmandaw, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: AM5421691 (pakistanskt pass, löper ut den 11 augusti 2013). Nationellt identitetsnr: a) pakistanskt nationellt identitetsnr 5420250161699 b) afghanskt nationellt identitetsnr 585629. Adress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Balochistan Province, Pakistan c) Chaman, Balochistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Khairullah Barakzai. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji ’Abd-al-Manaf. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Satar Abdul Manan är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar and Khairullah Barakzai Khudai Nazar har gemensamt ägt och drivit hawalas (informella penningöverföringstjänster) kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt lett ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I slutet av 2009 var Satar och Khairullah likvärdiga kompanjoner i HKHS. Satar grundade HKHS och kunder valde att använda HKHS delvis på grund av Satars och Khairullahs kända namn. Satar har skänkt tusentals dollar till talibanerna för att stödja deras verksamhet i Afghanistan och har delat ut pengar till talibanerna genom att använda sig av sin hawala. År 2010 gav Satar ekonomiskt stöd till talibanerna, och en talibansk befälhavare och dennes medarbetare kan ha överfört tusentals dollar genom Satar till stöd för upproret. I slutet av 2009 tog Satar emot högt uppsatta talibaner, gav tiotusentals dollar i stöd till talibanernas kamp mot koalitionsstyrkorna i Marjah, distriktet Nad’Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, och hjälpte en talibanmedlem att ta sig till Marjah. År 2008 samlade Satar och Khairullah in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Titel: Haji. Född: 1965. Födelseort: a) Zumbaleh, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: BP4199631 (pakistanskt pass, den 25 juni. 2014). Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnr 5440005229635. Adress: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Abdul Satar Abdul Manan. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji Khudai Nazar. e) Faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). I slutet av 2009 var Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ledde ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I början av 2010 var Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var Khairullah hawaladar åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för talibanernas verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade Khairullah och Satar in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala)

Adress: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Balochistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Balochistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan f) Branch Office 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimruz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan n) Branch Office 14: Dubai, Förenade arabemiraten o) Branch Office 15: Zahedan, Iran p) Branch Office 16: Zabol, Iran. Skatteregistrerings- och licensnummer: a) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; b) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; c) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 3187777; d) Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster 044. Övrig information: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011. b) Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Växlingskontoret Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skugguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

2.

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Adress: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (bredvid Fatima Jena Road), Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan j) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan k) Branch Office 11: Aziz Market, framför Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Övrig information: Roshan Money Exchange förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och narkotikahandel i Afghanistan. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Roshan Money Exchange (RMX) förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och talibanernas roll i den afghanska narkotikahandeln. RMX var en av de viktigaste hawalas (informella penningöverföringstjänster) som de talibanska tjänstemännen utnyttjade i provinsen Helmand från 20.11.2011 tog en högt uppsatta taliban ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att dela ut dem till regionala talibanska skugguvernörer. För att finansiera talibanernas anfall våren 2011 skickade talibanernas skugguvernör i provinsen Helmand hundratusentals dollar till RMX. Även 2011 fick en taliban tiotusentals dollar från RMX till stöd för militära operationer. Även ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan förvarade tiotusentals dollar som togs ut av en talibansk befälhavare. 2010 utnyttjade en taliban, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand, RMX för att skicka tusentals dollar till gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. RMX-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, har utnyttjats av talibanerna för att överföra medel för lokala operationer. 2011 överförde en talibansk underbefälhavare tiotusentals dollar till en talibansk befälhavare genom RMX-kontoret i Lashkar Gah. Talibanerna skickade även pengar till RMX-kontoret i Lashkar Gah som delades ut till talibanska befälhavare 2010. Även 2010 utnyttjade en taliban RMX för att skicka tiotusentals dollar till provinserna Helmand och Herat i Afghanistan, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand.

2009 tog en företrädare för talibanerna ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera talibanska militära operationer i Afghanistan. De pengar som skickats till RMX härrörde från Iran. 2008 utnyttjade en talibansk ledare RMX för att överföra tiotusentals dollar från Pakistan till Afghanistan. Talibanerna utnyttjar även RMX för att underlätta sin roll i den afghanska narkotikahandeln. Från 2011 har talibanska tjänstemän, inbegripet skugguvernören i provinsen Helmand, överfört flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan till hawalas i Afghanistan för att köpa narkotika på de talibanska tjänstemännens vägnar. Även 2011 gav en talibansk tjänsteman talibanska befälhavare i provinsen Helmand i uppdrag att överföra vinningen av opiumhandel via RMX. En talibansk distriktsansvarig överförde tusentals dollar från Marjah, provinsen Helmand, Afghanistan, till ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan.


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.