Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:483 Utkom från trycket den 24 maj 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser;utfärdad den 12 maj 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser ska träda i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGClaes Lundgren(Finansdepartementet)