Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.Om upphävande av denna kungörelse föreskrivs i särskild förordning. Se förordning (1983:164).Utfärdad: 1935-11-08Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, dels att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl å dödsbos konkurs; dels ock att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1935:576 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1936.