Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar

Utfärdad: 1935-11-15

Sedan genom konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar bestämts, att sådant bevis om laga kraft som i konventionen avses skall i Sverige meddelas av länsstyrelse, och därom utfärdats kungörelse den 26 juni 1933 (nr 421), varder härmed till upplysning för länsstyrelserna meddelat, att tredskodom mot vilken ej vädjats skall enligt konventionen hållas för lagakraftvunnen, ändå att tiden för stämning om återvinning ej gått till ända.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1935:596

(Utkom 11 dec. 1935.)