Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1966:406) ang. tillämpning av lagen d. 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang. underhåll till barn

Utfärdad: 1966-06-29

Omtryckt i SFS 1974:86

Bestämmelserna i nämnda lag äger tillämpning beträffande avgöranden som meddelats

  1. efter d. 28 febr. 1966 i Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike,

  2. efter d. 28 febr. 1966 i Danmark eller Norge, med den begränsning som följer av 10 § i lagen,

  3. efter d. 24 juli 1966 i Frankrike,

  4. efter d. 23 aug. 1967 i Finland med den begränsning som följer av 10 § i lagen,

  5. efter d. 2 aug. 1968 i Nederländska Antillerna, Aruba eller Surinam,

  6. efter d. 1 okt. 1972 i Ungern eller Tjeckoslovakien,

  7. efter d. 19 dec. 1972 i Liechtenstein,

  8. efter d. 24 juni 1973 i Turkiet,

  9. efter d. 8 nov. 1973 i Spanien,

  10. efter d. 23 febr. 1974 i Portugal.

SFS 1987:96

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:406

(Utkom d. 15 juli 1966.)

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 27 jan. 1966 (nr 14) angående tillämpning av lagen d. 10 dec. 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn.

SFS 1987:96

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1987.