Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1966:406) ang. tillämpning av lagen d. 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang. underhåll till barn

Utfärdad: 1966-06-29

Omtryckt i SFS 1974:86

Bestämmelserna i nämnda lag äger tillämpning beträffande avgöranden som meddelats

  1. efter d. 28 febr. 1966 i Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike,

  2. efter d. 28 febr. 1966 i Danmark eller Norge, med den begränsning som följer av 10 § i lagen,

  3. efter d. 24 juli 1966 i Frankrike,

  4. efter d. 23 aug. 1967 i Finland med den begränsning som följer av 10 § i lagen,

  5. efter d. 2 aug. 1968 i Nederländska Antillerna, Aruba eller Surinam,

  6. efter d. 1 okt. 1972 i Ungern eller Tjeckoslovakien,

  7. efter d. 19 dec. 1972 i Liechtenstein,

  8. efter d. 24 juni 1973 i Turkiet,

  9. efter d. 8 nov. 1973 i Spanien,

  10. efter d. 23 febr. 1974 i Portugal.

SFS 1987:96

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:406

(Utkom d. 15 juli 1966.)

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 27 jan. 1966 (nr 14) angående tillämpning av lagen d. 10 dec. 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn.

SFS 1987:96

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1987.