Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister Utfärdad: 1966-12-16Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1966:735 Denna lag träder enligt KK 1967:6 i kraft d. 28 jan. 1967. 1967:6 (Utkom d. 25 jan. 1967.)