Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Utfärdad: 1979-11-29

1 §

Statens kostnader för tillsyn i konkurs skall ersättas genom en tillsynsavgift.

2 §

När en konkurs avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) utgår inte någon tillsynsavgift.

SFS 1987:930

3 §

När en konkurs upphör på något annat sätt än de som avses i 2 § uppgår tillsynsavgiften till ett belopp som svarar mot fem procent av i konkursen fastställda förvaltararvoden upp till sammanlagt 200 000 kr. och två procent av den del av arvodena som överstiger 200 000 kr.

SFS 1987:930

4 §

[har upphävts genom förordning (1987:930).]

SFS 1987:930

5 §

[har upphävts genom förordning (1987:1216).]

SFS 1987:1216

6 §

När boets tillgångar räcker till betalning av tillsynsavgiften eller en del av den, skall förvaltaren redovisa avgiften till domstolsverket så snart som möjligt. Närmare föreskrifter för redovisningen får meddelas av domstolsverket efter samråd med Skatteverket.

SFS 2003:930