Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1448) om upphävande av förordningen (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna

utfärdad den 12 december 1996.
Utkom från trycket den 23 december 1996