Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Utkom från trycket den 14 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.

1 §

Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:516

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.