Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet1

dels att i 1 och 2 §§ orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att rubriken till förordningen skall ha följande lydelse.

Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten


SFS 2006:882

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarPÄR NUDERFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 1 § 2003:577 2 § 2003:577.