Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning;

Regeringen föreskriver att i 12 § förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning1 ordet ”Skatteverket” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.


SFS 2006:1170

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 12 § 2003:954.