Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1170 Utkom från trycket den 14 november 2006Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 2 november 2006.Regeringen föreskriver att i 12 § förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckningSenaste lydelse av 12 § 2003:954. ordet ”Skatteverket” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)