Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten skall införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Internrevision

9 a §

Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för.

SFS 2006:1240

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)