Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten;

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten skall ha följande lydelse.

23 §

1 Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som
  • 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och
  • 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket.
Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

SFS 2007:388

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.