Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

Regeringen föreskriver att 15 § indrivningsförordningen (1993:1229)1 ska upphöra att gälla den 28 december 2007.

På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 15 § 2006:773.