Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1207 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelseSenaste lydelse av1 § 2006:8782 § 2006:8784 § 2001:8115 § 2004:1138. dels att i 1 och 4 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 2 och 5 §§ ordet "Luftfartsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)