Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:377 Utkom från trycket den 19 maj 2009Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);utfärdad den 29 april 2009.Regeringen föreskriver att 17 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)Förordningen omtryckt 2000:1. ska ha följande lydelse.17 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:76. Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.
Tingsrätt
Svaranden har sitt hemvist i
Nacka tingsrätt 
Stockholms län 
Uppsala tingsrätt 
Uppsala län 
Eskilstuna tingsrätt 
Södermanlands län 
Linköpings tingsrätt 
Östergötlands län 
Jönköpings tingsrätt 
Jönköpings län 
Växjö tingsrätt 
Kronobergs län 
Kalmar tingsrätt 
Kalmar län 
Gotlands tingsrätt 
Gotlands län 
Blekinge tingsrätt 
Blekinge län 
Kristianstads tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län 
Malmö tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län 
Halmstads tingsrätt 
Hallands län 
Göteborgs tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län 
Vänersborgs tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län 
Skaraborgs tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län 
Värmlands tingsrätt 
Värmlands län 
Örebro tingsrätt 
Örebro län 
Västmanlands tingsrätt 
Västmanlands län 
Falu tingsrätt 
Dalarnas län 
Gävle tingsrätt 
Gävleborgs län 
Ångermanlands tingsrätt 
Västernorrlands län 
Östersunds tingsrätt 
Jämtlands län 
Umeå tingsrätt 
Västerbottens län 
Luleå tingsrätt 
Norrbottens län 
Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)