Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:401 Utkom från trycket den 19 april 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska träda i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnna Avenberg(Justitiedepartementet)