Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Regeringen föreskriver att lagen (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)